Tänapäeva õpetaja on ennastjuhtiv õppija ja analüüsib professionaalse arengu tagamiseks pidevalt oma tegevust. Moodul on üles ehitatud suures osas Sinu enda iseseisvale tööle, õppimisprotsessi juhtimisele, tegevuste analüüsimisele ja kogemuste jagamisele.